Ursprungliga garantier och serviceintervall påverkas inte

Installation på mindre än 60 minuter av en auktoriserad Volvoåterförsäljare

Oförändrad bränsleförbrukning och utsläpp